Skip links

Çevre Politikası

Atasayar Teknoloji Çevre Politikası

Atasayar Teknoloji A.Ş. olarak çevre politikamız; Her bir faaliyetimizde öncelikle çevrenin güvenliği sağlamak, Tüm lokasyonlarımızda uygulanan faaliyetlerin çevresel etkilerini tespit etmek, tespit edilen risklerin oluşturacağı kirliliğin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak, Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynaklar ayırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak çalışmalar yapmak, Çevreyle ilgili yasalara ve yönetmeliklere eksiksiz olarak uymak, Kurum içinde çevre bilincinin artması için sürekli olarak eğitim imkânları yaratmak, çalışanlarımızın çevreyi korumak için gerekli bilince sahip olmasını sağlamak, Tedarikçilerin seçiminde kuruluşların çevre yaklaşımlarını dikkate almak; çalıştığımız tedarikçilerle çevre politikamız dâhilinde açık, aktif ve üretken bir iş birliği oluşturmak ve bu kuruluşların çevre bilincinin artırılmasını sağlamak, Kurumumuz Çevre Yönetim Sisteminin sürekli gözden geçirerek gelişimini sağlamak. Bulunduğumuz çevrenin bizlere emanet olduğu bilinciyle; doğal kaynak kullanımını azaltmak, kirlenmeyi önlemek, atıkları uygun şekilde yok etmek, verimli enerji kullanımını desteklemek.
Atasayar Teknoloji A.Ş. üst yönetimi, yukarıda tanımlanan taahhütleri gerçekleştirmek için, işletme genelinde gerekli her türlü insan, alt yapı ve çalışma ortamına ilişkin kaynakları mevcut imkânlar çerçevesinde sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi görev bilecektir.

Atasayar Teknoloji